meting out 40 هزار پرس خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته غذایی بین نیازمندان کردستان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانهیفا رحیمی اظهار داشت برو وی به مهر اظهار داشت: موضوع اطعام نیازمندان در ماه رمضان به صورت ویژه توسط این نهاد پیگیری تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزانه ۶۰۰۰ نیازمند کرد اطعام می شوند.

وی افزود: در نیمه اول ماه مبارک رمضان ۳۵ هزار پرس غذای خوب و دنج به قطعا ارزش آن را دارد ۱۴ میلیارد ریال بین مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های نیازمند در کردستان meting out شد.

رحیمی خاطرنشان کرد: {در این} ماه مبارک ۵ هزار بسته غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبد کالا به قطعا ارزش آن را دارد ۱۸ میلیارد ریال بین نیازمندان کردستان meting out شد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن کرد: در نیمه اول ماه مبارک رمضان در مجموع ۴۰ هزار پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبد غذایی به قطعا ارزش آن را دارد ۳۲ میلیارد ریال در استانداری meting out شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این الگو در نیمه دوم نیز شکسته نشده ممکن است داشته باشد.