۷ راه برای کاهش وزن بدون احساس گرسنگی
رژیم گرفتن برای کاهش وزن و خوردن بر اساس قوانین و مقررات خاص ممکن است برای برخی دشوار باشد. در این حالت، افراد دارای اضافه وزن معمولاً به دنبال راه هایی برای رسیدن به وزن ایده آل خود از طریق روش های جایگزین هستند، بدون اینکه نیازی به رژیم غذایی خاصی داشته باشند یا به باشگاه بپیوندند.