۶ فایده بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف شده ای مصرف کردن گلابی

گلابی ۱۰۰۰ سال است کدام ممکن است موجود بوده. این میوه زنگوله تعیین کنید خوب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است است کدام ممکن است معمولا {در سراسر} جهان بلعیدن تبدیل می شود. این میوه خوش ذوق فواید بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف شده ای متنوع دارد. در این متن قصد داریم با اشاره به ۶ سود آموزشی نشان دادن شده گلابی برای بهزیستی صحبت کنیم. برای دانش اصولاً به یکپارچه مطلب مراجعه کنید.

۱. پر اجتناب کرده اند داروها مغذی

اینها طیف گسترده ای از مختلف گلابی معادل D’Anjou، Bosc را انتخاب کنید و انتخاب کنید Bartlett هستند. به معنای واقعی کلمه هستند، بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ گونه اجتناب کرده اند این میوه {در سراسر} جهان انبساط می تنبل. در زیر داروها مغذی فعلی در گلابی همراه خود ابعاد متداولمعرفی شده است شده است.

• انرژی: ۱۰۱
• کربوهیدرات: ۲۷ خوب و دنج
• مس: ۱۶% خوب ارزش روزانه
• فیبر: ۶ خوب و دنج
• پروتئین ۱ خوب و دنج
• پتاسیم: ۴ سهم خوب ارزش روزانه
• ویتامین C: 12 سهم DV
• ویتامین K: 6 سهم خوب ارزش روزانه

جدای اجتناب کرده اند داروها مغذی اشاره کردن شده، شبیه به وعده غذایی شامل مقداری نیاسین، پروویتامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسید فولیک است. آنها برای انجام صحیح سلول ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید منافذ و پوست مفید مهم هستند. جدا از این، گلابی شامل متنوع اجتناب کرده اند داروها معدنی مهم معادل پتاسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مس است.

۲. خوشایند مفید

گلابی سرشار اجتناب کرده اند فیبر محلول را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامحلول است. هر ۲ نوع فیبر عملکرد مهمی در محافظت سلامت روده خواهید کرد دارند. اساساً فیبر به ناخوشایند شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دست و پا گیر شدن مدفوع در روده {کمک می کند}، به همین دلیل مشکلی در اجابت مزاج ندارید.

خوب گلابی متداولشامل حدود ۶ خوب و دنج فیبر است کدام ممکن است ۲۲ سهم اجتناب کرده اند فیبر می خواست روزانه هیکل خواهید کرد را تشکیل می دهد. اگر اجتناب کرده اند یبوست مبارزه کردن می برید، می توانید گلابی بخورید به همان اندازه انبساط میکرو ارگانیسم های مفید در روده شخصی را الهام بخش کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسکین قابل توجهی پیدا کنید.

۳. ترکیبات طبیعی مفید

گلابی شامل متنوع اجتناب کرده اند ترکیبات طبیعی مفید معادل آنتوسیانین است. بلعیدن مشترک این میوه ممکن است رگ های خونی خواهید کرد را آسانسور تنبل. این ارائه می دهیم {کمک می کند} به همان اندازه خطر بیماری قلبی را کاهش دهید.

حتی وقتی گلابی همراه خود منافذ و پوست بی تجربه بلعیدن کنید، می توانید تخیل و پیش بینی شخصی را افزایش بخشیده هر دو محافظت کنید. انگیزه آن اینجا است کدام ممکن است اکثریت اینها گلابی شامل لوتئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زآگزانتین است کدام ممکن است برای سلامت توجه خواهید کرد {مفید است}.

۴. خواص ضد التهابی

تحریک خوب پاسخ امنیت است، با این حال تحریک مزمن ممکن است بر سلامت خواهید کرد تأثیر عقب کشیدن بگذارد. شناخته شده به عنوان مثال، اگر تحریک تمدید شده مدت معامله با نشود، ممکن است خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری قلبی را افزایش دهد.

ترکیبات آنتی اکسیدانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد التهابی فعلی در گلابی قابل انجام است به کاهش خطر بیماری قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد همراه خود تحریک کمک تنبل. علاوه بر این این میوه سرشار اجتناب کرده اند طیف گسترده ای از ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها معدنی معادل ویتامین K، ویتامین C را انتخاب کنید و انتخاب کنید مس است.

۵. خواص ضد سرطانی

گلابی شامل اسید سینامیک است کدام ممکن است به نبرد همراه خود طیف گسترده ای از بیشتر سرطان ها معادل بیشتر سرطان ها مثانه، بیشتر سرطان ها شکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر سرطان ها ریه {کمک می کند}. برخی تحقیق نماد داده اند کدام ممکن است قابل انجام است به دفاع کردن به سمت بیشتر سرطان ها تخمدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینه کمک تنبل، این دلیل است است کدام ممکن است خانمها قابل انجام است اجتناب کرده اند بلعیدن این میوه درآمد ببرند.

۶. کاهش خطر سکته مغزی

طبق برخی تحقیق، بلعیدن مشترک گلابی ممکن است به کاهش خطر سکته مغزی کمک تنبل. شناخته شده به عنوان مثال، بررسی ای کدام ممکن است طی ۱۰ سال همراه خود ۲۰۰۰۰ داوطلب به پایان رسید، نماد داد کدام ممکن است مصرف کردن ۲۵ خوب و دنج اجتناب کرده اند این میوه مرغ خطر سکته را به همان اندازه ۹ سهم کاهش می دهد.

{به طور خلاصه}، اگر نیاز دارید اجتناب کرده اند تمام این فواید بهزیستی بهره مند شوید، پیشنهاد می کنیم گلابی را در رژیم غذایی شخصی قرار دهید. امیدوارم کدام ممکن است کمک تنبل.