۱۰ سیاره که شاید "جیمز وب" زندگی را در آنها پیدا کنید
کشف اولین “زمین بیگانه” از دیرباز رویای ستاره شناسان بوده است و کشف سیارات فراخورشیدی در سال های اخیر نشان داده است که جهان های کوچک و صخره ای مانند جهان ما در کهکشان به وفور دیده می شود. تلسکوپ ها نقش مهمی در درک دانشمندان از این سیارات دارند. درست در چند روز گذشته و با انتشار تصاویری که توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب گرفته شده بود، اعلام شد که جیمز وب نسبت به یافتن نشانه‌هایی از آب و مه و شواهدی از ابرها در سیاره فراخورشیدی b96-WASP بی‌باور است. او متوجه شد که هیچ نشانه ای وجود ندارد. این دقیق ترین طیف سنجی از این سیاره فراخورشیدی تا به امروز است.