یک طوفان جهانی در راه است
جهان در خطر سقوط شدید نظم است. این به دلیل جنبه‌های ژئوپلیتیک سنتی، از جمله رقابت قدرت‌های بزرگ، جاه‌طلبی‌های امپراتوری بلندپروازانه و درگیری بر سر منابع، و همچنین مواجهه با چالش‌های جدید مانند تغییرات آب‌وهوایی، بیماری‌های همه‌گیر و تکثیر هسته‌ای است.