یک سیگنال رادیویی عجیب مانند ضربان قلب از اعماق فضا به زمین می آید
این کشف توسط آشکارساز CHIME در دسامبر ۲۰۱۹ انجام شد و دانشمندان بلافاصله متوجه شدند که با چیزی بسیار عجیب روبرو شده اند. دانیل میچیلی، اخترفیزیکدان از موسسه اخترفیزیک و تحقیقات فضایی MIT Kavli گفت: «این یک سیگنال بسیار غیرعادی بود. نه تنها بسیار طولانی بود، حدود سه ثانیه طول کشید، بلکه دارای سنبله های دوره ای بود که بسیار دقیق بودند و هر کسری از ثانیه را منتشر می کردند – بوم، بوم، بوم – مانند ضربان قلب. این اولین بار است که ما چنین سیگنال دوره ای را شناسایی می کنیم.