یک بازی خوب به طراحی و ساختار محتوا بستگی دارد نه تکنیک
فرهود فرمند هنرمند جوانی است که استعداد اصلی او در زمینه طراحی شخصیت های کارتونی است و علاقه زیادش به این شخصیت ها او را به سمت بازی های رایانه ای و سپس طراحی و تولید آنها سوق داد. او در بین اهالی این هنر به عنوان یکی از پیشگامان صنعت بازی ایران شناخته می شود.