یارانه مستقیم ۴۰۰ و ۳۰۰ هزارتومانی هر ایرانی
رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی به تشریح جزئیات طرحی که قرار است در آن ارز ترجیحی به تدریج حذف و به جای آن یارانه مستقیم به مردم داده شود، پرداخت.