گیمرها همراه خود دل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان تفریحی کردند/ در دیدار بعد همه عامل اجتناب کرده اند صفر آغاز می‌شود


به گزارش وانانیوز، 

فرزاد کوهیان، سرمربی کارکنان بسکتبال ذوب‌آهن اصفهان پس اجتناب کرده اند باخت شاگردانش در تفریحی نخست فینال لیگ برتر بسکتبال ذکر شد: متاسفانه کوارتر سوم را خوشایند تفریحی نکردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب مقدار توسعه کار ما بهم خورد. در کوارتر چهارم به همان اندازه حدی جبران کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر خوب جاهایی هم کارهایی کدام ممکن است می‌خواستیم ممکن می‌شد توسعه بهتری را در تفریحی طی می‌کردیم.

او یکپارچه داد: {در این} تفریحی خوب زمان‌هایی شرکت کننده خارجی آن‌ها را هم خوشایند مهار نکردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه این اجزا کف دست به کف دست هم داد کدام ممکن است نتیجه را واگذار کردیم.

کوهیان دانستن درباره شرایط مصدومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر این شرایط بر توسعه کارکنان ذوب‌آهن نیز ذکر شد: بعد اجتناب کرده اند تفریحی همراه خود سیرجان کدام ممکن است به اصفهان رفتیم، ۷ شکسته داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ۷ نفر همه امتحان شده شخصی را همراه خود دکترهای کارکنان کردند به همان اندازه به تفریحی فینال برسند. مصدومیت سجاد به سختی از حداکثر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب خوشایند نشده است، با این حال همه گیمرها ما همراه خود دل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان تفریحی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم فکرم می‌کنم خوب جاهایی شاید اگر توسعه تفریحی شخصی را محافظت می‌کردیم نتیجه فرق می‌کرد.

او دانستن درباره تفریحی دوم فینال نیز اظهار کرد: این تفریحی تمام شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تفریحی بعد همه عامل اجتناب کرده اند صفر آغاز می‌شود. چهارشنبه قطعاً تفریحی متفاوتی انجام می‌دهیم.

سرمربی کارکنان بسکتبال ذوب‌آهن دانستن درباره داوری مسابقه نیز دلیل داد: داوری یکی ۲ جا خطا داشت، با این حال عمدی نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کردند تفریحی را خوشایند مدیریت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشایند هم کار کردند. از هر لحاظ خطا در همه زمان ها موجود است با این حال در مجموع قابل قبول بود.

انتهای پیام/