گوشت مرغ ماه مبارک رمضان در کهگیلویه سرو تبدیل می شود


حکمت الله نریمانی اظهار داشت:لوگو وی به خبرنگار خبرگزاری فارس در کوگیلوه اظهار داشت: ۲۷ واحد مرغداری {در این} شهرستان پرانرژی است.

رئیس جهاد کشاورزی کوجیلویه همراه خود ردیابی به حضور ۵۴۰ هزار قطعه جوجه در هر فاصله اظهار داشت: سالانه حدود ۳ میلیون قطعه جوجه در مرغداری های این شهرستان پرورش می یابد.

وی اظهار داشت: ۶۰۰۰ تن گوشت مرغ در مرغداری ها ساخت تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این خواستن شهرستان به بازار سایر فرمان ها کشتی تبدیل می شود.

این پاسخگو برای علاوه بر این به تهیه گوشت مرغ در ماه مبارک رمضان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی در تامین گوشت مرغ خوب و دنج در شهرستان {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرغداری های مرحله شهرستان مرغ تولیدی را به شهرستان کشتی می کنند. کشتارگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار در رویکردی روزانه».

بالا پیام / ۸۲۰۱۶
این را برای صفحه اول سریع دهید