گلایه افراد اجتناب کرده اند در دسترس بودن نان بی‌استاندارد در برخی نانوایی‌های سمنان


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند سمنان، سید محمدرضا هاشمی، استاندار سمنان پیش اجتناب کرده اند ظهر بلافاصله در ششمین مونتاژ ستاد ترتیب بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر تکنیک در دسترس بودن مایحتاج کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ کدام ممکن است به میزبانی سالن یادگار امام (ره) استانداری سمنان برگزار شد، ضمن تحسین اجتناب کرده اند حضور فشرده افراد این استان در راهپیمایی روز جهانی قدس، انتصاب صادقی، به‌عنوان سرپرست معاونت توافق امور مالی استانداری سمنان را تبریک ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند امتحان شده حمیدی، طی دوران سرپرستی این معاونت تحسین کرد.

وی اظهار کرد: به‌منظور ترتیب بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت قیمت‌ها طی ۶ ماه دوم سال قبلی، کلاس ها ستاد ترتیب بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر تکنیک تخصیص کالاهای اساسی استان سمنان به‌صورت هفتگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترک برگزار شد.

استاندار سمنان همراه خود ردیابی به سفر عید سعید فطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزهای پس اجتناب کرده اند آن عنوان کرد: پیش‌سوراخ بینی می‌شود کدام ممکن است موج دوم سفر امسال را {در این} ایام جلو داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز دارد به همان اندازه اقدامات مورد نیاز در خصوص تهیه کنید کالاهای موردنیاز بازار تدارک دیده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} خصوص اهتمام مورد نیاز به انجام رسد.‌

هاشمی همراه خود ردیابی به اطلاعات منتشرشده از ما در خصوص ضعیف شکر در برخی مناطق شرقی استان سمنان ذکر شد: مسؤولان گروه غله را انتخاب کنید و انتخاب کنید صمت استان اقدامات مورد نیاز در خصوص تهیه کنید شکر موردنیاز استان را به انجام رسانند.‌

وی اضافه کرد: همراه خود ملاحظه به تذکر متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان بازار، مورد نیاز {است تا} اجتناب کرده اند هم‌اینک نسبت به تهیه کنید تخم مرغ موردنیاز استان سمنان در ایام جلو اقدام شود.‌

استاندار سمنان همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند در دسترس بودن نان بی‌استاندارد در برخی نانوایی‌های شهر سمنان خاص کرد: افراد سمنان اجتناب کرده اند استاندارد نان تولیدی در برخی نانوایی‌های وسط استان گلایه‌مند هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اقدام مورد نیاز {در این} خصوص انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت انتقادی‌تر تعیین کنید گیرد.

هاشمی به دبیر ستاد ترتیب بازار استان سمنان اصل داد به همان اندازه چنانچه تاکنون مصوبه‌ای اجتناب کرده اند مصوبات ستاد ترتیب بازار استان در سال قبلی اجرایی نشده است، توضیحات اجرا نشدن مصوبه به‌صورت شفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب حاضر شود.‌

وی اجتناب کرده اند کارگروه اقدام خواست به همان اندازه به‌منظور نظارت از واقعی بر الگو مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب بازار استان سمنان، این کارگروه کلاس ها شخصی را به‌صورت بی طرفانه برگزار تدریجی.‌

انتهای پیام/۲۵۶۸/س/
این مطلب را برای صفحه اول اصرار کنید