گفتگو با پدر دختر ۲۳ ساله ربوده شده/ جدیدترین تصاویر سما را ببینید; ۴۸ روز پیش
سما ۲۲ ساله ۴۸ روز است که مفقود شده است. پدرش با گریه می گوید هر روز می روم پلیس، می روم دادسرا، فقط می گویند صبر کن. گوشی یا موتور و ماشینم گم شدم؟! سما با خاله و مادرش قرار خرید می گذارد اما سما آنها را رها می کند تا طلا بفروشند و دیگر به خانه بر نمی گردد/ منبع: چندسانیه