گفتگوی تلفنی روسای جمهور ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاجیکستان
روسای جمهور ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاجیکستان ضمن تبریک عید فطر بر لزوم توافق ۲ ملت برای تامین ایمنی در قلمرو تاکید کردند.