گرما چگونه بر قلب تأثیر می گذارد؟
یکی از اعضای پرستاری جراحی داخلی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: برای افرادی که از بیماری قلبی خود بی اطلاع هستند به ویژه افرادی که دچار تنگی عروق کرونر هستند، قرار گرفتن در معرض گرمای شدید و فعالیت در این شرایط می تواند انبار مناسبی از باروت باشد.