کیفیت هوای مشهد سالم است


به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، میانگین شاخص کیفیت هوای مشهد (۲۴ ساعت گذشته) نشان دهنده هوای ناسالم با عدد ۱۰۱ است، اما شاخص کیفیت هوای فعلی این کلانشهر (یک تا دو ساعت گذشته) با عدد ۸۰ نشان دهنده سالم بودن هوا است.

کیفیت هوای مناطق پایانه امام رضا(ع)، شهید کریمی، شهر، چمن و شهید آوینی مشهد برای افراد حساس آلوده است.

کیفیت هوا در ۱۸ منطقه دیگر ایستگاه هایی برای اندازه گیری کیفیت هوا در شرایط سالم دارد.

شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش سفرهای غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفا کنند.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید