کودک کشی یا قتل از روی تشنگی؟
در شهریور ۱۳۹۶ که گروهک تروریستی اهواز در عملیات تروریستی اقدام به کشتار مردم کرد، شبکه بین الملل پخش برنامه های منظم خود را متوقف کرد و سخنگوی این گروهک جنایتکار یعنی یعقوب حرانیسی را قرار داد تا وی مسئولیت عملیات را بر عهده بگیرد. با بیان جزئیات آن حادثه گردانندگان این شبکه تروریستی در آن روزها تصور می کردند که اگر مستقیماً مسئولیت این حادثه را بر عهده می گرفتند، به خطی جدی برای ایران نفوذ می کردند.