کمک های بشردوستانه باید بدون تبعیض و پیش شرط های سیاسی به همه سوری ها برسد
گیر پدرسن، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه، در گفت و گوی تلفنی با علی اصغر خاجی، مشاور ارشد وزیر، تحولات سیاسی اخیر و وضعیت انسانی سوریه به ویژه کمیته قانون اساسی و قطعنامه اخیر شورای امنیت را بررسی کرد. برای امور خارجی کشورمان برای امور خاص سیاسی بررسی و امتیاز دهی.