کمپین ۳۰۰۰۰۰ سرباز ناتو در مرز روسیه
با پیشروی روس‌ها در میدان‌های نبرد در اوکراین، که به طور مؤثری ناکارآمدی کمک‌های تسلیحاتی غرب را نشان می‌دهد، ناتو تدابیر جدیدی را برای مقابله با روسیه اتخاذ کرده است و به گفته دبیرکل ناتو، تعداد نیروهای واکنش سریع باید به ۳۰۰۰۰۰ کشور برخی از اعضا برسد. اقدامی که می تواند تنش بین دو طرف را تشدید کند و در آینده منجر به درگیری مستقیم شود.