کمال حرازی: ایران درباره احیای برجام سؤالات جدی دارد/شرکت‌های سپاه نباید در فهرست تحریم‌ها قرار بگیرند
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: حضور اسرائیل در اطراف ایران با حضور نیروهای مقاومت در مرزهای اسرائیل قابل مقایسه نیست و آنچه که نیروهای مقاومت می توانند در زمان مناسب انجام دهند با آنچه اسرائیل می خواهد قابل مقایسه است. علیه کشورمان از مناطق اطراف ایران قابل مقایسه نیست. زیرا بیش از هر چیز منافع آن کشورها در خطر است و همه این کشورها آن را می دانند. دوم، پاسخ ایران به اسرائیل ویرانگر خواهد بود. هم در این کشورها و هم در اسرائیل.