کل دریاچه ارومیه احیا نمی شود
واقع بینانه ترین آینده ای که کارشناسان برای دریاچه ارومیه تصور می کنند، احیای بخش های شمالی و خشک شدن مناطق وسیعی از آن است. موثرترین اقدامی که می توان برای کاهش آسیب های زیست محیطی در منطقه انجام داد، غرقابی کامل پارک ملی ارومیه و کاشت گیاهان سازگار با خاک شور و فقیر است. اما این روزها همچنان تمرکز بر پروژه هایی است که آب را از سایر حوضه های آبریز می آورد.