«کلاهبرداری پیشرفته» دانش آموزی را از تهران راهی بیمارستان کرد
در امتحان نهایی ۱۹ خرداد، اتفاق عجیبی در یکی از مدارس تهران رخ می دهد. در طول امتحان، یک سوت به طور مداوم در حوزه امتحان شنیده می شود. مراقبان وقتی متوجه می شوند که سوت از یکی از دانش آموزان شنیده می شود به دنبال آن می گردند. این دانش آموز به بیمارستان منتقل و تحت عمل جراحی قرار گرفت و مشخص شد که یک گیرنده دیجیتال بسیار کوچک در گوش خود دارد که با آن تقلب کرده است. این گیرنده به گوش دانش آموز منتقل شد و سوت هم به همین دلیل بود.