کاهش سرعت اینترنت محسوس است
نایب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: انتقال بورس در کشور از طریق اینترنت انجام می شود، این در حالی است که انجام معامله در بورس در بسیاری از موارد به دلیل مشکل است. کاهش سرعت اینترنت برای توسعه کشور محسوب می شود.