کاهش آسیب های اجتماعی در حوزه کاری در اولویت است
تفاهم نامه همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز و اداره کل تعاون، کار و حفاظت اجتماعی استان البرز شامل احکامی از قبیل شناسایی آسیب های اجتماعی مختص جامعه کارگری و معرفی فرصت های شغلی مناسب مهارت های زندانیان.