کالای قاچاق با حضور امین وصول می شود
دولت مصمم به مبارزه با انواع قاچاق به ویژه لوازم خانگی است که بیشترین آسیب را به اقتصاد کشور و خانواده ها وارد می کند، اما تاجران بزرگ همچنان ترفندهایی برای دور زدن قانون دارند. به عنوان مثال یک جعبه لوازم خانگی با قیمت ۲ میلیون تومان خرید و فروش می شود و این میزان سوء استفاده و تقلب در این بازار را نشان می دهد.