کارشناس: وضعیت کرونا بدتر می شود/ لزوم واکسیناسیون کودکان ۵ تا ۱۱ ساله
عامل انتشار ویروس کرونا در موج هفتم میکرون نوع ۵ BA است که ۱۸ برابر سریعتر از ویروس کرونای اصلی پخش می شود و اگر فردی به این نوع مبتلا شود، می تواند به سرعت دیگران را مبتلا کند و ماسک می تواند از آن جلوگیری کند. از سرایت آن، به عنوان و مردم بیماران باید تا یک هفته قرنطینه شوند و اگر ۶ ماه از آخرین واکسیناسیون آنها گذشته باشد، باید دوز یادآوری واکسن کرونا را تزریق کنند.