کارشناس مذهبی: روزه یکی اجتناب کرده اند خالصانه ترین عبادات است


حجت الاسلام والمسلمین غلامباس مولوی در لحظه در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس در ماه کردستان، همراه خود دقیق اینکه روزه تنها عبادتی است کدام ممکن است سیگنال ای اجتناب کرده اند آن نمایان نیست، تصدیق شد: روزه داری تنها عبادتی است کدام ممکن است سیگنال ای اجتناب کرده اند آن نمایان نیست. علاوه بر این بدیهی، کدام ممکن است همراه خود یک سری اعمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتارهای خاص ساخته تبدیل می شود، شیوع لباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره در به نظر می رسد نماد داده نمی شود.

بهزیستی به روزه وابسته است

را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست بخش سفیران موعود در شیرکرد شکسته نشده داد: ۲ روزه فعلی {برای حفظ} بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیر شدن به حج برای مفید ماندن اصل انجام ۲ حرکت مختلف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پزشکان پزشکی در جستجوی تعمیر متعدد اجتناب کرده اند بیماری های خونی، مشکلات کبدی بودند. ، را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره. همراه خود روزه تکل هر دو همراه خود مدیریت.

رومی ذکر شد: علاوه بر این اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است روزه انسان را به خدا نزدیک می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را وادار می‌تنبل به همان اندازه روزه‌اش را به زمانی دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید به در اطراف اجتناب کرده اند گناهان تغییر تنبل، این اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند سلامت بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحی تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمر تمدید شده‌تری برخوردار می‌شوند کدام ممکن است این صفات است. کدام ممکن است در بین علما، مراجع تقلید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستائیان کدام ممکن است سبک اقامت اسلامی تری دارند تا حد زیادی واضح است.

وجوب حرکت به دستورالعمل ها دینی برای همه اهل حرکت همان است

رومی همراه خود دقیق اینکه زن ۹ ساله هر دو شخص ۴۰ ساله در اجرای احکام فرقی نمی شود، شکسته نشده داد: روزه ضروری شرعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر هر شخص خاص کدام ممکن است به سن رسیده است واجب است. مسئولیت علاوه بر این یک نوجوان چون در عصری هستند کدام ممکن است معنویت در جاری {افزایش است} لذا طرفدار هایی برای جوان ها تا حد زیادی تبدیل می شود مثلا خداوند جوان های توبه کننده را تا حد زیادی {دوست دارد}.

این کارشناس مذهبی ذکر شد: وقتی دین را شناخته شده به عنوان یک حالت اقامت می پذیریم، اگر معتقدیم همه دستورالعمل ها دینی مشابه نماز، روزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشابه ، باید به دستورالعمل ها آن حرکت کنیم، حتی وقتی برای ما دردسرساز باشد هر دو خاصیتی نداشته باشد. محافظت سلامت انسان سودمند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات فراوانی دارد».

وی شکسته نشده داد: هرچه پیشرفت می کنیم علم همراه خود ملاحظه به پیچیدگی های هیکل انسان چیزهایی را اختراع می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید با توجه به آنچه شناخته شده به عنوان تأمین قدرت هر دو قدرت خوش بینانه اکتسابی می تنبل صحبت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی دانند کدام ممکن است اینها شبیه به چیزهایی است کدام ممکن است قرن ها {بوده است}. در گذشته اجتناب کرده اند اسلام.» به آنها ملاحظه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تأمین قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت خوش بینانه خداوند شناخته شده به عنوان نماز است.

انتهای پیام/۶۸۰۳۶
این را برای صفحه اول سریع دهید