چین: به هواپیمای پلوسی شلیک می کنیم
دو روز پس از آنکه رئیس جمهور چین به جو بایدن هشدار داد «با آتش بازی نکند»، حالا چینی ها از طریق کانال های غیررسمی به آمریکا پیام می دهند که ممکن است هواپیمای حامل نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا را ساقط کنند. نمایندگان؛ سناریوی خطرناکی که نمی داند روابط دو قدرت جهانی به کدام سمت می رود.