چه کسی Metavars را خواهد ساخت؟اگرچه تعریف تصویر کامل متاوارها هنوز یک کار دشوار و به ظاهر خارق‌العاده است، اما بسیار دور به نظر می‌رسد، تکه‌هایی از آن روز به روز واقعی‌تر می‌شوند و همانطور که در همه این تغییرات دیده‌ایم، مسیری که متاوارها در پیش خواهند گرفت. سودآوری وضعیت نهایی آن طولانی و غیرقابل پیش بینی خواهد بود.