چه سازه های دست ساز روی زمین از فضا قابل مشاهده هستند؟
اکثر این سوالات پاسخ مثبت دارند و در واقع باید گفت که بسیاری از سازه ها را می توان از فضا دید، با این حال حداقل برخی از این سازه ها که در ادامه با آنها آشنا خواهیم شد، احتمالا شامل مواردی هستند که شما انتظار ندارید در چنین لیستی ببینید، شما ندارید.