چه خبر اجتناب کرده اند کرونا در استان سمنان؟


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند سمنان، بر مقدمه دانش دریافتی خبرنگار فارس اجتناب کرده اند دانشکده علوم پزشکی استان سمنان، فرد مبتلا جدید سازنده همراه خود پیش آگهی قطعی ابتلا به کووید-۱۹ در ۲۴ ساعت قبلی در مناطق زیرپوشش دانشکده علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها بهداشتی درمانی استان سمنان بستری نشده است.

بازرسی فینال آمار شیوع بیماری کرونا ویروس نماد می‌دهد کدام ممکن است اجتناب کرده اند ابتدای بروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع بیماری کرونا تاکنون، ۶۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۰ مورد سازنده بیماری کرونا بر مقدمه معیارهای تشخیصی آزمایشگاهی PCR در مجموعه زیرپوشش دانشکده علوم پزشکی استان سمنان تعیین شده‌اند.

در ۲۴ ساعت قبلی (اجتناب کرده اند یازدهم به همان اندازه دوازدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری) بر مقدمه معیارهای قطعی تشخیصی، هیچ فرد مبتلا سازنده جدید تحت تأثیر کووید-۱۹ در شهرستان تابعه دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امکانات درمانی بستری نشده است.

بدین انجمن، مجموع مبتلایان بستری‌شده در بیمارستان‌های زیرپوشش دانشکده اجتناب کرده اند ابتدای بروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع بیماری کرونا ویروس تاکنون به ۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۱ نفر رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۹ فرد مبتلا نیز به‌صورت سرپایی تعیین شدند.

خوشبختانه کل اسبابک ها درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترخیص مبتلایان تحت تأثیر کووید-۱۹ اجتناب کرده اند ابتدای بروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع بیماری در بیمارستان‌های زیرپوشش دانشکده به ۱۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۸ نفر رسید.

انتهای پیام/۲۵۶۸/س/
این مطلب را برای صفحه اول هدایت کنید