چشم مترقی انسان به آغاز خلقت!
تصاویر باورنکردنی ای که جیمز وب اخیراً از وسعت بیکران کیهان ثبت کرده است، جلوه های حیرت انگیز وجود نامحدود را نشان می دهد که به گفته برخی، شبیه نزدیک شدن به دانه ای شن در یک بیابان وسیع است. تصاویر رنگی از سفر ۱۳ میلیارد ساله نور در قالب قدیمی ترین کهکشان ها یا به اصطلاح، نوزادان اولیه خلقت و وعده نزدیک شدن به انفجار بزرگ، شکوه بی نظیری را به نمایش می گذارد. جیمز وب در مشاهدات دیگر خود نیز از سحابی کارینا در فاصله ۷۶۰۰ سال نوری تصویربرداری کرد. و طیف Osa 96 b را در فاصله ۱۱۵۰ سال نوری به زمین فرستاد و موفق شد نشانه هایی از آب و ابر را در این سیاره پیدا کند.