چربی اضافی معده ۹ تنها زشت است، اما علاوه بر این برای بهزیستی خواهید کرد فوق العاده مضر است

خواه یا نه می دانستید کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند کشورهای غربی دارای جمعیتی هستند کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۷۰ سهم آنها اضافه وزن محسوب می شوند؟ همه می دانند کدام ممکن است چربی اضافی معده ساده زشت نیست. با این حال چیزی کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند مردمان نمی دانند اینجا است کدام ممکن است ممکن است برای بهزیستی خواهید کرد فوق العاده مضر باشد. این چربی اضافی معده اجتناب کرده اند معده خواهید کرد دفاع کردن می تنبل به همان اندازه هیکل خواهید کرد را نماد دهد.

{هیچ کس} نمی شود منصفانه مسئله خطر مضر بالای سرش آویزان باشد. تحقیق آموزشی {انجام شده} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی به این نتیجه رسیده اند کدام ممکن است چربی اضافی معده ۹ تنها ناسالم است، اما علاوه بر این وجود چربی اضافی در ناحیه معده ممکن است به طور قابل توجهی مضر باشد.

اگر بهتر به موضوع بپردازیم، متوجه می شویم کدام ممکن است ۲ نوع چربی معده موجود است. نوع اول چربی زیر جلدی شناسایی دارد. این به چربی هایی ردیابی دارد کدام ممکن است معده خواهید کرد را می پوشاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب زیر پوستی است کدام ممکن است بالای معده قرار دارد.

در اعماق بافت های عضلانی معده نوع دوم چربی شکمی قرار دارد کدام ممکن است چربی احشایی شناسایی دارد. این چربی ممکن است اندام ها را احاطه تنبل. همه اینها چربی، به طور قابل توجهی، فرم است کدام ممکن است به نظر می رسد “معده آبجو” را به پسران می دهد. “معده آبجو” اصطلاحی است کدام ممکن است برای مردانی استفاده تبدیل می شود کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است بیش اجتناب کرده اند حد اضافه وزن ظاهر می شوند، با این حال شکمی دارند کدام ممکن است هنگام فوری بافت جذاب می تنبل.

هم چربی احشایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم چربی زیر جلدی در ناحیه شکم می توانند خطر ابتلا به بیماری های قابل توجه را به میزان زیادی افزایش دهند، مشابه با:

• دیابت

• بیماری قلبی

• {فشار خون بالا}

• سکته

• بیشتر سرطان ها

• را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً

هر ۲ نوع چربی می توانند باعث افزایش خطرات مشکلات قابل توجه ناشی اجتناب کرده اند چربی معده شوند کدام ممکن است انصافاًً مضر است، با این حال تحقیق نماد می دهد کدام ممکن است چربی احشایی به ویژه ممکن است حتی مضر تر اجتناب کرده اند چربی زیر جلدی باشد. یکی اجتناب کرده اند دلایلی کدام ممکن است آن را مضر‌تر می‌تنبل اینجا است کدام ممکن است چربی احشایی می‌تواند جریان ثابتی اجتناب کرده اند مولکول‌های التهابی را در ۲۴ ساعت در یک روز واحد‌روز در هیکل آزاد تنبل!

رژیم غذایی سرشار اجتناب کرده اند کربوهیدرات در قرن بیستم تمدن غرب فوق العاده مورد پسند بود. این موضوع روی به این متکی است کدام ممکن است چرا اشخاص حقیقی چربی احشایی بیشتری در معده شخصی می سازند. سالها مصرف شده همراه خود بخشها بیش از حد نشاسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید قند در نتیجه ورزش نامناسب انسولین تبدیل می شود کدام ممکن است در نتیجه ذخیره قند خون اصولاً تبدیل می شود. شربت ذرت همراه خود فروکتوز بالا، خطر بالایی برای هیکل خواهید کرد دارد. این یکی اجتناب کرده اند اجزا بی نظیر تحمیل همه انواع چربی، به طور قابل توجهی چربی احشایی است.

همراه خود این چربی های شکم عمر شخصی را مختصر نکنید. اگر به خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای خانواده هر دو استاندارد اقامت شخصی اهمیت می دهید، فوراً چربی معده شخصی را کاهش دهید! این می تواند در میل قرار گیرد.

منصفانه سود جانبی جالب کاهش چربی معده اینجا است کدام ممکن است ۹ تنها معده خواهید کرد آسان تبدیل می شود، اما علاوه بر این اگر به ابعاد کافی چربی معده اجتناب کرده اند بین برود، سرانجام می توانید معده شش تکه شخصی را ببینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیکل شخصی را {برای تغییر} نماد دهید.

پس چگونه می توانم اجتناب کرده اند شر هر ۲ نوع چربی معده خلاص شوم؟

یکی اجتناب کرده اند اطلاعات عقب کشیدن مطابقت اندام اینجا است کدام ممکن است هیچ راه رفع سریعی برای ضرر خواهید کرد {وجود ندارد}. تمام روش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبلیغاتی را کدام ممکن است در بازاریابی تقویت می کند های معجزه آسای چربی می بینید را فراموش کنید. قرص ها تاثیری ندارند حتی سعی نکنید سریعتر چربی معده شخصی را اجتناب کرده اند بین ببرید از آنها واقعاً برای عجله اجتناب کرده اند شر پول خواهید کرد خلاص می شوند. علاوه بر این، چیزی به تماس گرفتن کاهش لکه {وجود ندارد}، چیزی کدام ممکن است این محصولات خواهید کرد را ادراک می کنند.

تنها منصفانه راه رفع موجود است. خواهید کرد باید یاد بگیرید کدام ممکن است منصفانه رژیم غذایی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغذی را همراه خود منصفانه این سیستم تمرینی طراحی شده مناسب مخلوط کردن کنید. منصفانه رژیم غذایی متشکل اجتناب کرده اند غذاهای خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآوری نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه این سیستم ورزشی استراتژیک {تضمین می کند} کدام ممکن است تحریک صحیح {برای تقویت} پاسخ هورمونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل متابولیک در هیکل خواهید کرد انجام تبدیل می شود. این ۲ مسئله در خلاص شدن اجتناب کرده اند شر چربی معده به حداقل یک ابعاد مهم هستند.

مطالعاتی موجود است کدام ممکن است گروه‌هایی اجتناب کرده اند افرادی را کدام ممکن است ساده رژیم می‌گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {افرادی که} رژیم غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی می‌کنند کنار می‌تنبل به همان اندازه ارزیابی شود کدام ممکن است کدام گروه‌ها چربی شکمی بیشتری اجتناب کرده اند کف دست می‌دهند. گروه رژیم غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی به طور قابل توجهی اصولاً اجتناب کرده اند گروه رژیم غذایی چربی معده شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند.

یکی اجتناب کرده اند چیزهای مهمی کدام ممکن است باید به آن تمرکز داشت اینجا است کدام ممکن است از آشغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرک موجود است کدام ممکن است کار نمی شود. مردمان همه وقت بازی می کنند، با این حال چیزی کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند آنها متوجه نمی شوند اینجا است کدام ممکن است حتی وقتی در نظر گرفته شده می کنند منصفانه روال خوشایند را دنبال می کنند، این سیستم های روزمره آنها با موفقیت هر دو کارآمد در راستای اهدافشان اجتناب کرده اند کف دست دادن چربی های سرسخت معده کار نمی شود. خواهید کرد {هر روز} آن را در ورزشگاه می بینید.

رایج‌ترین خطاها روزی است کدام ممکن است اشخاص حقیقی گروه شخصی را تمرینات قلبی متداولانجام می‌دهند، در جستجوی آن مقداری وزنه‌برداری انزوا انجام می‌دهند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس برای نوک دادن به تمرینات شخصی، تعدادی از کرانچ هر دو خمیدگی به پهلو اضافه می‌کنند. بعد اجتناب کرده اند تعدادی از هفته اجتناب کرده اند اینکه کار سختشان نتیجه نداده عصبانی می شوند. هیچ نتیجه ای.

ممکن است همین جا هستم به همان اندازه ارائه می دهیم بگویم کدام ممکن است اجباری نیست آنقدر دردسرساز هر دو پیچیده باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج می‌توانند فوری‌تر به کف دست بیایند. ممکن است بیش اجتناب کرده اند منصفانه دهه را صرف تجزیه و تحلیل با توجه به این موضوع کرده ام. ممکن است این تحقیقات آموزشی را با توجه به صدها خریدار شخصی به کار برده ام به همان اندازه ۹ تنها چربی معده شخصی را اجتناب کرده اند بین ببرم اما علاوه بر این هیکل هایی را کدام ممکن است همه وقت می خواستند مجسمه سازی کنم.

تحقیقات خصوصی به ممکن است می گوید کدام ممکن است ۲ بسیار قدرتمند کاری کدام ممکن است برای خلاص شدن اجتناب کرده اند شر چربی احشایی باید انجام داد عبارتند اجتناب کرده اند:

۱. مدیریت قند خون برای بازگرداندن انسولین صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن متابولیک اجتناب کرده اند طریق استفاده اجتناب کرده اند مصرف شده صحیح. کاهش نشاسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید قندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن غذاهای خطرناک فوق العاده فرآوری شده مشابه با شربت ذرت همراه خود فروکتوز بالا هدف اصلی کلیدی {خواهد بود}. سپس بر بلعیدن چربی های مفید اجتناب کرده اند منابعی مشابه با آجیل، دانه ها، روغن زیتون، تخم مرغ های طبیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آووکادو هدف اصلی کنید. افزایش فیبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین مهم است. مقامات رژیم غذایی سرشار اجتناب کرده اند غلات، کدام ممکن است غیرطبیعی هستند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مواردی کدام ممکن است هیچ تاثیری در بالای همه چیز فشار خون هر دو مرحله چربی ندارند، طرفدار می تنبل. دارایی ها کربوهیدرات باید سبزیجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه های بیشتری داشته باشند به همان اندازه فیبر بیشتری بدست آمده کنند.

۲. برای افزایش متابولیسم، اجتناب کرده اند بازی های همراه خود عمق بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرینات کل هیکل استفاده می کنیم. کاردیو همراه خود عمق کم برای اجتناب کرده اند بین برداشتن چربی احشایی ما کارآمد نیست. متفاوت های همراه خود عمق بالا کدام ممکن است ممکن است طرفدار می کنم در انجام کار فوق العاده ساده تر هستند. هیکل خواهید کرد در مدیریت گلوکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسولین کارآمدتر تبدیل می شود، مراحلی حیاتی در اجتناب کرده اند بین برداشتن چربی معده. ورزش تمام هیکل همراه خود تمرینات تناوبی همراه خود عمق بالا باعث افزایش هورمون های خالص در کنترل چربی سوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضله سازی تبدیل می شود.

تولید دیگری وقت شخصی را همراه خود اولویت با توجه به اینکه چگونه چربی معده همراه خود بیماری هایی کدام ممکن است مهار می تنبل، عمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد اقامت خواهید کرد را مختصر می تنبل، تلف نکنید.

منصفانه کپی اجتناب کرده اند گزارش کاهش چربی رایگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید منحصر به شخص ما را در چگونه چربی معده شخصی را بسوزانیم بدست آمده کنید