چرا کودکان بلافاصله به فرزندخواندگی سپرده نمی شوند؟
نوزادی در میان زباله های سطل زباله در یکی از مناطق شهری پیدا شد و با وجود اینکه نوزاد در وضعیت بسیار بدی به سر می برد، شگفت آور است که او هنوز زنده است و به بیمارستان منتقل شده است، اما مدت زیادی از پیدا شدن نوزاد نگذشته بود. که سیل درخواست ها برای فرزندخواندگی آغاز شد.او به سوی رفاه می ریزد.