چرا کل خدمه همراه خود انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا به نفع خدمه سراسری است؟


به آگاه فانئوس،

شاهین رحمانی، عضو ایرانی کنفدراسیون فوتبال آسیا، فوتبال ایران را اجتناب کرده اند نزدیک دنبال می تدریجی. وی حالا در مصاحبه جدیدترین شخصی همراه خود ایران اظهار داشت: ممکن است آدم خوبی برای تحلیل تکنیکال نیستم با این حال اگر بخواهم تحلیل خصوصی خودم را داشته باشم باید بگویم کدام ممکن است در گروه B همراه خود انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از ها هم گروه هستیم. جمله برای توضیح دادن این گروه پرستیژ است.» او با بیرون ملاحظه به ظرفیت های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجه فوتبالش، انگلیس را اجتناب کرده اند بقیه خدمه های سراسری متمایز کرده است. خدمه انگلیسی به خوبی توسط مطبوعات انگلیسی محافظت داده تبدیل می شود. آنها در بین افراد دنبال کنندگان زیادی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دنیا مورد ملاحظه قرار می گیرند. ایران به هیچ وجه به توضیحات سیاسی همراه خود انگلیس مسابقه نداده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مسابقه همراه خود پرستیژ دیده تبدیل می شود.

وی با اشاره به تفریحی مقابل انگلیس در روز افتتاحیه جام جهانی اظهار داشت: اجتناب کرده اند طرفی این تفریحی دومین تفریحی افتتاحیه جام جهانی قطر است کدام ممکن است آقای جهانبخش است چون در لیگ برتر لیگ او نتوانست انتظارات را برآورده تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا این تفریحی به او جایگزین خوبی برای نشان دادن شخصی می دهد.

عضو ایرانی موسسه پولی در سراسر جهان همراه خود ردیابی به دیدگاه مطبوعات انگلیسی با اشاره به ایران اظهار داشت: پس اجتناب کرده اند فینال قرعه کشی دوستانم در انگلیس متوجه شدند کدام ممکن است ایران در آسیا رتبه اول را دارد. اجتناب کرده اند تذکر معمولی، گروه B بالاترین رتبه فیفا را در بین سایر تیم ها دارد. ایران اول آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس پنجم جهان است. انگلیسی ها این گروه را برای شخصی دردسرساز نمی بینند. در عین جاری، ایرانی ها نیز نسبت به ۲ فاصله در گذشته، گروه B را دستی تر تعیین مقدار می کنند.

وی در خصوص خدمه سوم ایران نیز اظهار داشت: انگلیسی ها ترجیح می دهند در مقابل اسکاتلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولز، خدمه اوکراین در گروه B قرار گیرد وگرنه شاهد دربی عظیم بین انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولز هر دو اسکاتلند خواهیم بود.

رحمانی دانستن درباره احتمال ایران برای تفریحی مقابل انگلیس دلیل داد: این بستگی دارد به نظر می رسید خواهید کرد به مسابقات جام جهانی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصاً تفریحی همه جانبه ایران همراه خود انگلیس اتفاق فوق العاده خوبی است از ایران منصفانه پدیده است. همه وقت عامل متفاوتی با اشاره به ایران در افکار جهانیان موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانیان موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند ملت همه وقت می خواهند تصویر خوبی اجتناب کرده اند ایران به حاضر بگذارند. به همین دلیل ما این احتمال را داریم کدام ممکن است واقعیت شخصی را {در این} تفریحی ها آرم دهیم.

یکی اجتناب کرده اند اعضای ایرانی کنفدراسیون فوتبال آسیا دانستن درباره تفریحی انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا اظهار داشت: چون آن است می شناسید آمریکا باقی مانده است سودآور به شکست انگلیس نشده است. در واقع در تفریحی های دلپذیر این {اتفاق افتاد} با این حال در جام جهانی آمریکا نتوانست انگلیس را شکست دهد. از طریق باید بگم کدام ممکن است ایران الان باید بازاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر آفتاب دیده میشه. بریتانیا دارای بیشترین توانایی در رسانه های فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا دارای بهترین بازار تلویزیون در این کره خاکی است. پس ایران همراه خود منصفانه اصرار خوشایند ممکن است بهتر از اسپانسر را بگیرد. خواهید کرد در مرحله گروهی {خواهید دید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسایی خواهید کرد برای هواداران فوتبال دیده ممکن است. به همین دلیل این می تواند یک جایگزین طلایی برای فدراسیون فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این رسانه های ایرانی {است تا} شخصی را آرم دهند. وقتی نوبت به جام جهانی ۲۰۲۶ می‌رسد، چون خدمه‌ها به ۱۶ گروه سه تیمی جدا کردن می‌شوند، ممکن است خیلی درگیر هستم کدام ممکن است چه اتفاقی برای خدمه‌های آسیا اقیانوسیه ممکن است خواهد افتاد؟ آنها به بیشتر احتمال دارد پس اجتناب کرده اند تعدادی از تفریحی بردن خواهند شد، کدام ممکن است کار را سخت می تدریجی.