چرا من بلیط پلیس را هضم نمی کنم؟
مامور راهنمایی و رانندگی در محور قم – کاشان شبانه به من علامت می دهد که با اهرم «ایست» کنار بکشم. علت را می پرسم، می گوید چراغ بزرگ سمت دانشجو خاموش است. می خواهم به او بگویم که احتمالاً در راه اتفاق افتاده است، اما او مرا به کلانتری می فرستد. در آنجا، اولین و آخرین ابتکاری که در انتظار شماست، برگه خوب است.