چرا فراموش کردیم؟
در حالی که دولت‌ها زمان زیادی را صرف برنامه‌ریزی، تغییر برخی سیاست‌ها، ارزیابی مسائل اساسی، تعیین اولویت‌ها، انتخاب مدیران ارشد، تنظیم کابینه و غیره می‌کنند، معمولاً این زمان ملاک بسیاری از قضاوت‌ها می‌شود و بر این اساس، برخی مغرضانه و ناعادلانه هستند. و برخی عجول و نادانند.