چرا ایران از رای دادن به قطعنامه «حق بر محیط زیست سالم و پایدار» خودداری کرد؟
سخنگوی وزارت امور خارجه در تشریح علت امتناع ایران از قطعنامه «حق برخورداری از محیط زیست سالم و پایدار» در اجلاس اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: در واقع یکی از دلایل مهم عدم وجود اجماع بر سر این قطعنامه و ممتنع تعداد زیادی از کشورها برای وی، نادیده گرفتن وظایف و تکالیف قدرت‌های بزرگ استعمارگر به‌ویژه دولت‌های غربی که در حال تخریب محیط‌زیست و ایجاد بحران و ناامنی در جهان در این زمینه هستند، کاستی‌های فراوانی دارد. وضوح.