چرا آمریکا همزمان از مذاکره و بن بست صحبت می کند؟
پیام‌ها و سیگنال‌های ارسالی از سوی آمریکا در مذاکرات لغو تحریم‌ها، به‌ویژه در سفر هیئت ایرانی به نیویورک، اگرچه بر گفت‌وگوی مستقیم اصرار داشت، اما به نظر می‌رسد واشنگتن همچنان در سردرگمی تهران است، به گونه‌ای که هم مذاکره مستقیم و هم مذاکرات برای بن بست می خواهد