پیشکسوت پرسپولیس: استقلالی ها قطعا امتیاز می گیرند/ کادرفنی باید آسانسور شود


محمد کلهر اظهار داشت:لوگو وی همراه خود خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، کسب اطلاعات در مورد نظرش کسب اطلاعات در مورد شرایط گروه پرسپولیس پس اجتناب کرده اند بردن اجتناب کرده اند جام حذفی، اظهار داشت: به هر طریقی {در این} سال ها کدام ممکن است مربیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها دارند مشکلاتی برای پرسپولیس موجود است. این مشکلات امسال بیش اجتناب کرده اند قبلی شخصی را آرم داده است. پذیرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایطی تحمیل کردند کدام ممکن است هواداران انصافاً راضی نباشند. گیمرها خوشایند این یکی ۲ سال اجتناب کرده اند پرسپولیس رفتند. فرجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نعمتی مدافعان خوبی هستند با این حال صلاحیت اجباری را ندارند. شاید هدف اینکه آنها به طور درست کار نمی کنند اینجا است کدام ممکن است آنها فوق العاده ناسازگار هستند.

وی افزود: شاید هدف بی کفایتی این باشد کدام ممکن است این گیمرها بیش از حد جدا هم تفریحی نکردند. این ناهماهنگی باعث شد برخی امتیازها بدون هیچ هزینه ای اجتناب کرده اند بین برود. یحیی گل محمدی معلم کارکشته ای است با این حال اصلاحات متنوع لیگ را روی حیله و تزویر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جام حذفی را اجتناب کرده اند انگشت داد. از نظر من باید اجتناب کرده اند یحیی گل محمدی نیز مربوط به مربیان خارجی حمایت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین داده شود. او {در این} سال ها خوشایند زحمت کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس را قهرمان کرد. بعد از همه ادامه دارد هم در نظر گرفته شده می کنم مشکلاتی موجود است کدام ممکن است باید برطرف شود. بازیکنی مثل حمید لک شاید خطاها شخص خاص داشت با این حال همراه خود ورزش تا حد زیادی می شد این ایرادات را برطرف کرد. بعد از همه استقلال امسال هم اجتناب کرده اند تذکر نتیجه گیری شرایط خوبی داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید اگر نتایج مثل پارسال بود الان پرسپولیس جلوتر بود. آخر فوتبال خوب بازی است ادراک نکردنی آن یک است پیش سوراخ بینی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید پرسپولیس برای ششمین سال پیاپی قهرمان شود.

پیشکسوت تجهیزات گلف پرسپولیس در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است برخی متخصصان اصلاحات مداوم در مخلوط کردن را هدف نتایج بی نتیجه سرخپوشان می دانند، اظهار داشت: باعث تناقض تبدیل می شود. در روز جهانی فوتبال تغییری در مخلوط کردن گروه ها تحمیل تبدیل می شود با این حال اصلاحات بیش از حد باعث تضعیف گروه تبدیل می شود.

کلهر در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه در نظر گرفته شده می کنید باید کادر فنی در پرسپولیس آسانسور شود هر دو خیر، اظهار داشت: پرسپولیس کادر فنی کاملی دارد با این حال حضور شخص خاص مثل کریم باقری روی نیمکت فوق العاده حیاتی است چرا کدام ممکن است هر بار کدام ممکن است او نبود، پرسپولیس داشت. مشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات. از نظر من بیشتر است یحیی خوب هر دو تعدادی از دستیار مقاوم تر به خدمه شخصی اضافه تدریجی به همان اندازه راهی پیدا کند بار زیادی را اجتناب کرده اند روی دوش شخصی بردارد.

وی در خصوص فینال حواشی پرسپولیس کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها داوطلبانه بود، دلیل داد: تحمیل این حواشی هیچ کمکی به پرسپولیس نکرد، اما علاوه بر این کار را روی حیله و تزویر کرد. بدون در نظر گرفتن داریم پرسپولیس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه زمانی اجتناب کرده اند این گروه می رویم با این حال این پرسپولیس است کدام ممکن است در همه زمان ها {خواهد بود}. از نظر من حواشی روی پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکردش تاثیر گذاشت.

این پیشکسوت در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه در نظر گرفته شده می کنید پرسپولیس ممکن است یک بار دیگر قهرمان لیگ شود، اظهار داشت: ادامه دارد ۶ تفریحی به همان اندازه بالا لیگ باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کنم استقلال امتیاز قطعی ممکن است داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این شرایط دوباره می توانیم قهرمان شویم با توجه به اینکه {انجام شده} است.مشکلات حال را رفع کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر فنی می توانند به پیکربندی اولین گروه ورود داشته باشند.

همراه خود ردیابی به مصاحبه تعدادی از روز پیش مجتبی محرم پیشکسوت در پرسپولیس کدام ممکن است مشاوره بود اگر در حین تفریحی شکست بخورد قادر نیستم اوج آنها را بالا بیاورم با این حال الان شرایط فرق می تدریجی. ضرر مدیریتی در فوتبال ایران باید رفع شود به همان اندازه گیمرها حتی وقتی ستاره هستند، به درخواست شده است شخصی حرکت نکنند. وقتی روز جهانی فوتبال را تماشا می‌کنید، متوجه می‌شوید کدام ممکن است حتی عظیم‌ترین ستاره‌های دنیا هم اگر محیط‌سازی کنند، همراه خود آنها برخورد می‌شود. قبلاً {هیچ کس} به شخصی اجازه نمی داد بهتر اجتناب کرده اند او پاسخ دهد ، با این حال اکنون اوضاع انصافاًً منحصر به فرد است. بعد از همه ما فوتبالیست های باکلاس داریم با این حال باید به صورت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اساس روی آنها کار کنیم به همان اندازه اوضاع بیشتر اجتناب کرده اند آن چیزی باشد کدام ممکن است هستند.

بالا پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید