پیر شدن شاد: کلوپ پروبوس اجتناب کرده اند انتشارات چنای، کتابی با توجه به اقامت مفید برای سالمندان

دورانی کدام ممکن است سالمندان شناخته شده به عنوان باری بر دوش خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله تلقی می شدند، قبلی است. اکنون اجتناب کرده اند آنها شناخته شده به عنوان سالمندانی یاد تبدیل می شود کدام ممکن است راهنمایی های ارزشمندی برای محله حاضر می دهند. آنها تیم ها، تجهیزات گلف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر گروه های شرکت ها اجتماعی شخصی را برای خدمت به محله نمایند. یکی اجتناب کرده اند این تجهیزات گلف ها، تجهیزات گلف پروبوس چنای است کدام ممکن است توسط تجهیزات گلف روتاری چنای حمایت تبدیل می شود. این تجهیزات گلف نزدیک به ۵۰۰ کارشناس ارشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناس شناخته شده به عنوان عضو دارد. آنها کلاس ها منظمی انجمن می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث های مفیدی را با توجه به مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه رفع هایی کدام ممکن است ۹ تنها بر اشخاص حقیقی مسن اما علاوه بر این بر محله تأثیر می گذارد، انجام می دهند.

برخی اجتناب کرده اند خدماتی کدام ممکن است به محله حاضر می کنند عبارتند اجتناب کرده اند:

۱. اعطای بورسیه تحصیلی به اطلاعات آموزان مستحق.

۲. اجرای کمپ های مختلف سلامت.

۳. بازدید اجتناب کرده اند خانه های سالمندان برای لذت بخشی به سالمندان کم اقبالی کدام ممکن است در آنجا اقامت می کنند.

۴. تجلیل اجتناب کرده اند اعضای کلوپ Probus همراه خود ورزش های خدماتی الگوی همراه خود جوایز ایجاد Probus را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای غیر Probus همراه خود جوایز شیوع Probus برای الهام بخش آنها به حاضر شرکت ها اصولاً در بلند مدت.

۵. جشن روز جهانی زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز جهانی سالمندان کدام ممکن است در آن این جوایز meting out تبدیل می شود.

علاوه بر این تجهیزات گلف همراه خود انجام ورزش های باکلاس مختلف به ارتقای استعدادهای اعضای شخصی می پردازد. استعدادهای نویسندگی اجتناب کرده اند مهمترین آنهاست.

برای افزایش توانایی‌های نوشتاری، این تجهیزات گلف در {هر روز} جهانی سالمندان، کتاب‌هایی دانستن درباره سالمندی آشکار می‌تنبل کدام ممکن است تشکیل مقالاتی است کدام ممکن است توسط سالمندان، عمدتاً اعضا، دانستن درباره موضوعات مختلف، به‌ویژه اشیا درمورد به سالمندان نوشته شده‌اند.
به همان اندازه به در این زمان ۲۵ عنوان کتاب توسط تجهیزات گلف آشکار شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال کتاب در روز جهانی سالمندان امسال در ۴ اکتبر ۲۰۱۷ آشکار شده است. این برای ادغام کردن ۸۷ مقاله است کدام ممکن است توسط اعضایی حاضر شده است کدام ممکن است الگوی های بارز اقامت شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید هستند. در حالی کدام ممکن است نمی توان همه اعضا را شمارش کرد، در زیر نظر هایی دانستن درباره اعضایی کدام ممکن است با توجه به سلامت اعضای مسن تر نوشته اند، در کنار همراه خود گزارش مختصری اجتناب کرده اند مقالات آنها معرفی شده است شده است:

پروفسور دکتر وی. بالامبال رئیس بازنشسته کالج خانمها، رئیس سابق تجهیزات گلف روتاری است کدام ممکن است به چندین ملت بازدید کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با توجه به بیشتر سرطان ها، سلامت باروری، اچ آی وی، خشونت علیه خانمها، فروپاشی ذهن، پوکی استخوان، بیماری های قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیابت تدریس کرده است. امتیازات حیاتی برای سلامت خانمها همراه خود این جاری، پیشرفت های قابل توجهی در مراقبت های پزشکی موجود است. اگرچه مراقبت های پزشکی فوق العاده افزایش یافته است، با این حال ناآگاهی عملکرد فوق العاده مهمی در اقامت بهداشتی خانمها مسن فقیر دارد.

رئیس سابق روتاری/پروبوس نیز اقدامات زیر را برای افزایش اقامت خانمها مسن فقیر سریع می تنبل:

* این سیستم ریزی برای دوران سالمندی ضروری است

** شخص باید سرزنده نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرصتی داشته باشد آزادانه حرکت تنبل.
(برای راه حل ها سایر اعضا به پاراگراف های زیر مراجعه کنید)

خانم لاکشمی ناتاراجان خوب آموزشی سرزنده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند بازنشستگی شناخته شده به عنوان حرفه آزاد به کار تحصیلی شخصی یکپارچه خواهد داد.

۱. به ۱ علاقه جدید هر دو خوب علاقه کدام ممکن است مدت ها اجتناب کرده اند آن غفلت شده بود، بپردازید.

۲. همراه خود نوه ها، فرزندان خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیوانات خانگی شخصی تفریحی کنید.

۳. چیزهای جدیدی یادآور موسیقی، زبان های خارجی، تفریحی ها را بیاموزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل مسیر دوستان جدیدی پیدا کنید.

۴. در برخی رویدادهای بومی ترجیحاً به صورت داوطلب نمایندگی کنید.

۵. در موضوعاتی کدام ممکن است می شناسید تدریس کنید، گروه های نمایشی هر دو تجهیزات گلف های ورزشی.

۶. سفر آخر هفته را محدوده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش از حد بازدید کنید.

این شش مرحله ممکن است را جوان نگه می‌دارد حتی وقتی اجتناب کرده اند تذکر روزی بالغ باشید.

آقای RTNamasivayam مهندس بازنشسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست سرپرست تجهیزات گلف راه حل ها زیر را دارد.

۱. اجازه دارید آشپز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمکی ابدی {در خانه} داشته باشید. برای هشدار باید داده ها پلیس افسران را نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این همراه خود افسران بومی ارتباط خوبی داشته باشد. پیش فرض اجتناب کرده اند شرکت ها تحت وب با موفقیت استفاده شود.

۲. شناخته شده به عنوان انتخاب عکس برای همه زمانها در محله سالمندان، می توان خانه های سالمندان را نیز محدوده کرد. ممکن است باید همراه خود افسران بومی تصمیم بگیرید به همان اندازه به سادگی مقوا های Aadhar، مقوا های سهمیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره را کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق این سیستم های کامپیوتری به راحتی در دسترس است نیستند، اکتسابی کنید.

۳. اگر سالمند ثروتمند باشد، ممکن است ویلا هر دو آپارتمان در یک واحد آپارتمان مشترک داشته باشد. برای راضی کردن همه الزامات باید سهام بانکی کافی محافظت شود.

مهمتر اجتناب کرده اند همه، باید به سلامت ملاحظه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالمند باید برای تمام معاینات بهداشتی وقت شناس باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت وجود، مراقبت های مشترک را پیگیری تنبل.

شری اس. گوپالاکریشنان، سرپرست کل بازنشسته خوب موسسه مالی سراسری شده، پیشنهاداتی با توجه به جایگزین های حاضر می دهد. او جایگزین‌های سرمایه‌گذاری را به تصویر کشیده است کدام ممکن است صرفاً برای سالمندان اندیشه در مورد شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بسیاری که صندوق‌های بازنشستگی در کنار شخصی دارند برای سرمایه‌گذاری بلافاصله محتاطانه مفید {خواهد بود}. اصولاً اوقات، مردمان توسط نمایندگی های جامد کدام ممکن است نرخ های بهره فوق العاده بالایی حاضر می دهند پاره کردن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس ناپایدار می کنند. برای چنین افرادی این راه حل ها برای سپرده گذاری در موسسات دولتی همراه خود بازده مطمئن فوق العاده مفید {خواهد بود}.

{به طور خلاصه}، ۲ نوع مردمان موجود است کدام ممکن است خداوند خلق کرده است، ۱. اشخاص حقیقی ممتاز ۲. اشخاص حقیقی مستضعف. حتی در سن ۷۰ سالگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدی، اقامت در فقر گروتسک است. آوایار شاعره (کدام ممکن است او نیز فوق العاده پیر بود) قرن ها پیش مشاوره بود: “در جوانی اقامت در فقر گروتسک است”. همین را می توان تصحیح کرد: «در فقر اقامت کردن گروتسک است، حتی در دوران پیر شدن کدام ممکن است تنهایی آنها را هم عذاب می دهد».

این مسئولیت اشخاص حقیقی ممتاز است کدام ممکن است به اشخاص حقیقی کم برخوردار کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاع کردن کنند. اجتناب کرده اند طریق این حرکت آنها علاوه بر این اجتناب کرده اند رضایت شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت خاطر برخوردار خواهند شد.

چون آن است در مقاله های مختلف این کتاب دلیل داده شده است، این مسیر پیر شدن لذت آور است.