پیاده روی اربعین; و زیارت و لذت، اما اگر صدا و رادیو زیاده روی نباشد!
اینکه ۵ میلیون ایرانی اعم از زن و مرد، دختر و پسر برای انجام یک سیاحت یا زیارت مذهبی خاص به کشور دیگری بروند و از کل برنامه احساس رضایت کنند، اتفاق کوچکی نیست، بلکه به شرطی که یک آیین عامیانه و عامیانه باشد. خدمت رضایت و احساس مثبت اندیشی و آرامش را به پروژه دولتی تبدیل نکنید. هر چه این آیین محبوبتر باشد، بهتر است و هر چه رسمی و حکومتی تر باشد، از روح تاریخی آن دورتر می شود. همان نکته ای است که صدا و سیما مشخصاً نفهمید و فکر کرد تا حد امکان جنبه اطلاع رسانی به آن بدهد و صد بار با پیرمرد بزرگوار، رئیس ستاد کل و ۵۰ بار با فرمانده مصاحبه کرد. رئیس پلیس و هرگونه انتقاد از اغتشاشات و بی نظمی های منطقه ای یا تصادفی.