پیاتانیا: مقابل کره مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باهوش نبودیم/ فوتبال ما مثل پیاز است


محسن بیطانیا در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، کسب اطلاعات در مورد شکست ۲ بر صفر کارکنان سراسری فوتبال ایران مقابل کره جنوبی ذکر شد: ممکن است فردی محترمی هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترجیح می دهم مثل بقیه در فوتبال خوشحال باشم. “کارکنان سراسری ما اکنون به فینال جام حذفی رسیده است. جهان همه اتفاقات رخ داده را از آن آگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکوچیچ برای آن امتحان شده زیادی کرد.” چون آن است ما می خواستیم شیوع شخصی را مقابل کره جنوبی محافظت کنیم، آنها هم می خواستند سه امتیاز را بگیرند با این حال این دیدار همراه خود تفریحی خارج اجتناب کرده اند خانه تمایز زیادی داشت.

وی افزود: در در اطراف اول نتوانستیم اجتناب کرده اند تماشاگران شخصی استفاده کنیم با این حال کره جنوبی توانست اجتناب کرده اند حمایت هواداران شخصی مقابل ایران استفاده تدریجی. بعد از همه در تفریحی اول کارکنان سراسری خیلی خوشایند زحمت کشید با این حال صعود ما قطعی نبود. این دلیل است هر ۲ کارکنان همراه خود فشار کمتری تفریحی کردند.

شرکت کننده سابق کارکنان سراسری فوتبال کشورمان افزود: ما شاهد هیچ گونه اقدام تاکتیکی اجتناب کرده اند سوی کارکنان ویژه به ویژه در جاده حمله نبودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتوانستیم اجتناب کرده اند تاکتیک های مورد نیاز استفاده کنیم. شاید غیبت گیمرها کلیدی در جاده حمله، سنگینی جو ورزشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه گیمرها ما بعد اجتناب کرده اند مدت ها عناصر کارآمد {در این} زمینه مقابل تماشاگران زیادی تفریحی کردند. در مجموع کارکنان ما مقابل کره جنوبی خوشایند تفریحی نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حریف خیلی بیشتر اجتناب کرده اند آنچه سرمربی اش می خواست زحمت کشید. کره جنوبی می خواست همراه خود در اطراف زدن جاده دفاعی ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند تاکتیک های تاکتیکی در حاشیه از جاده به گل برسد کدام ممکن است این کار را انجام داد.

پیات نیا ذکر شد: اقدامات تاکتیکی کره ای ها هر دو منجر به افزایش شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو توانستند وارد محوطه جریمه ایران شوند. غول پیکر ترین خطا جاده دفاعی ما اینجا است کدام ممکن است به گیمرها مهاجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارنده توپ حریف ویژه به ویژه در گل دوم نزدیک نشدیم. در گل دوم پس اجتناب کرده اند ضربه شرکت کننده کره ای به توپ، کسی به او فشار نیاورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده سه نفر در یک واحد جاده به بازیکنی کدام ممکن است توپ را گرفته بود مورد توجه قرار گرفت کردند. هیچ کدام {به سمت} او نرفتند به همان اندازه همراه خود پاس برگشتی توپ را به هم تیمی شخصی پاس تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنطور گلزنی تدریجی. اگر شرکت کننده توپ تحمل فشار بود چنین گلی به هیچ وجه به ثمر نمی رسید.

مهاجم اسبق کارکنان سراسری خاطرنشان کرد: قوانین فوتبال ماهر اینجا است کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن به جاده دروازه شخصی نزدیکتر باشید باید دردسرساز تر باشید، دوندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باهوشی بیشتری دارید. کارکنان های فوتبال اجتناب کرده اند خطاها حریف گل می زنند. ما هم خطا کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل زدیم.

پیاتیگنا همراه خود ردیابی به افزایش اولویت ها با اشاره به وضعیت کارکنان سراسری زیر تذکر اسکوچیچ در جام جهانی همراه خود ملاحظه به کار کردن ضعیف کارکنان سراسری کشورمان مقابل کره جنوبی، ذکر شد: آرزو می کنم به این موضوع مشخص مورد توجه قرار گرفت کنم. فوتبال ایران در غرب آسیا فوق العاده قویتر اجتناب کرده اند سایر کشورهاست. اگر رویای ما صعود به جام جهانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این بابت خوشحالیم، کارکنان هایی قابل مقایسه با لبنان، بحرین، سوریه، امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی کره جنوبی حریفان قدرتمندی نیستند، با این حال اگر خودمان را برای صعود هر ۴ سال عالی بار کنار هم قرار دادن نکنیم. همراه خود عالی کارکنان مقاوم، بیایید عالی گروه باشیم، این اتفاق نمی افتد. گیمرها کارکنان سراسری تخصص زیادی دارند. لژیونرهای ما کف دست به سختی اجتناب کرده اند کره جنوبی ندارند، با این حال همه وقت مشاوره ام سنت ما باید به کودک ها انگیزه بدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت تیمی را به آنها بدهد کدام ممکن است همه وقت بافت به دست آورد شدن داشته باشد. کارکنان ما در گذشته اجتناب کرده اند تفریحی همراه خود کره جنوبی پیش بود با این حال {در این} دیدار حریف انگیزه بیشتری داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلا اجازه انجام کارهای تاکتیکی را به ما نداد.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه اسکوچیچ ممکن است کارکنان سراسری را به ذهنیت قهرمانی در جام جهانی برساند، ذکر شد: در جام جهانی خیلی دردسرساز است از همراه خود کارکنان هایی تفریحی خواهید کرد کدام ممکن است اساس های فوق العاده مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتبال ماهر برتر دارند. به در نظر گرفته شده حضور در جام هستند، با این حال آنها کنار هم قرار دادن حضور مقاوم در مسابقات هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شخصی می گویند وقتی به جام جهانی می رویم باید کاری کنیم چون از کیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند افزارهای آنها جلوی ماست.

مهاجم سابق کارکنان های استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید باس یکپارچه داد: برای حضور در موفقیت باید عمیق را در تذکر گرفت. اگر این کار را نکنیم، سودآور نخواهیم شد. در فوتبال ما به عمیق ملاحظه نمی شود. فوتبال ما مثل پیازی است کدام ممکن است هر لایه را برمی دارد گریه می تدریجی.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید