پوشش این نمایندگی مانع اجتناب کرده اند بدست آوردن موسسه مالی ها به مانترا سال تبدیل می شود


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند کهجیلووه، حجت الاسلام علی فهدنی فر در دیدار همراه خود رئیس موسسه مالی کشاورزی دهشت گفت: موسسه مالی ها باید اجتناب کرده اند حالت کارآفرینی خارج شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات قرض الحسنه را در اختیار مردمان قرار دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای افراد جایگزین تحمیل کنند.

امام جمعه دهدشت همراه خود خاص اینکه موسسه مالی ها پوشش مالی خاص شخصی را دارند، ذکر شد: با این حال این نباید صرفاً مورد توجه قرار گرفت چالش مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای درمان مزیت شخصی باشد، اما علاوه بر این باید مزیت مردمان در انتخاب قرار گیرد، چرا کدام ممکن است فلسفه مردمان است، اگر ۹ مردمان، را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی، پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهن {وجود ندارد}.

حجت الاسلام فحدانی فر دلیل داد: چرا در استانی کدام ممکن است محرومیت بیش از حد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش ساخت، اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی {وجود ندارد}، فینال نفر رهن در ملت باشیم؟

امام جمعه دهدشت ذکر شد: موسسه مالی کشاورزی بر ایده منویات مقام معظم مدیریت رسالت فوق العاده مهمی بر عهده دارد چرا کدام ممکن است حضرت آقا جدا از ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات بنیان به صراحت به کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل موسسه مالی کشاورزی {در این} استان ها ردیابی کردند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرها باید اجتناب کرده اند این دستورالعمل ها پیروی کنند.» به در نظر گرفته شده حضرت آقا باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای باور مانترا سال قدم بردارید.

وی همراه خود خاص اینکه در بحث غذای تکیه کن نیازمند اکتسابی تسهیلات بودجه قیمت اجتناب کرده اند سوی موسسه مالی کشاورزی مردمان شد، ذکر شد: محصولات کشاورزی غذای مردمان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است کشاورزی رشد پیدا تدریجی اقتصاد نیز رشد خواهد گرفت.

بالا پیام / ۸۲۰۱۶
این را برای صفحه اول سریع دهید