پوتین ناتو را بقایای جنگ سرد توصیف کرد/ زلنسکی: اوکراین و سوریه دیگر هیچ رابطه ای نخواهند داشت
وی گفت: «مسکو هشت سال است که برای اقدام فعال علیه روسیه آماده شده است.