پهپاد جایگاه ویژه ای در ارتقای توان رزمی نیروهای مسلح دارد
دریادار سیاری با تاکید بر اینکه پهپادها جایگاه ویژه ای در تقویت توان رزمی نیروهای مسلح پیدا کرده اند، گفت: باید خود امنیت کشور و منطقه را تامین کنیم. اگر کسی بخواهد به ما امنیت بدهد، یعنی یک اوراق قرضه ای که ارزشی ندارد.»