پسر ترامپ ۳ ساعت در کمیته کنگره آمریکا سوال و جواب شد
پسر ارشد رئیس جمهور سابق آمریکا در جلسه کمیته منتخب کنگره آمریکا برای تحقیق درباره حوادث ششم ژانویه سال گذشته میلادی حاضر شد.