پرداخت تسهیلات اشتغال زایی به کمیسیون های کمکی
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان تهران از پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به اقشار ضعیف و پنج دهک پایین خبر داد و همچنین اعلام کرد که در سال جاری بر اساس مصوبه معاونت اشتغال و خودگردانی. -کفایی کمیته امداد در کشور، پیش بینی کمیته کمک سرمایه برای حدود ۳۰ هزار شغل ایجاد می شود.