پرداختی بیمار با اجرای طرح داروار افزایش نمی یابد
مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان شرقی با بیان اینکه با اجرای طرح دروار پرداختی به بیمار به هیچ وجه افزایش نمی یابد، گفت: با حذف ارز ترجیحی از داروهای داخلی مابه التفاوت هزار میلیاردی شده است. به بیمه سلامت پرداخت شده است که به دلیل تامین نقدینگی مورد نیاز مشکل وجود دارد و داروخانه ایجاد نمی شود.