پذیرش ۱۴۳ داده ها آموز هرمزگانی در مرحله دوم المپیاد آموزشی


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بندرعباس، محمد قفیدل ​​مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش هرمزگان ظهر بلافاصله تصدیق شد: همراه خود گفتن نتایج مرحله یک المپیاد آموزشی ۱۴۳ داده ها آموز هرمزگانی سودآور به دسترسی مرحله دوم مسابقات شدند. المپیاد آموزشی. .

وی انواع نمایندگی کنندگان در المپیاد آموزشی دانشجویی سال تحصیلی قبلی را ۱۲۷ نفر گفتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در مقابل آماری نسبت به سال در گذشته ۱۲ سهم انبساط داشته است.

جاویدل شکسته نشده داد: آزمون مرحله یک المپیاد آموزشی در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ به صورت هماهنگ برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹۵ داده ها آموز (۷۹۰ مرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۵ زن) در ۱۳ منطقه آموزشی به رقبا پرداختند.

مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش هرمزگان نمایندگی کنندگان {در این} مرحله را اجتناب کرده اند نواحی عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ شهرستان های بندرعباس، میناب، بندرلنگه، کیش، قشم، خمر، جناح را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارسیان گفتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اجتناب کرده اند این انواع ۲۷ نفر در نوبت دهی هستند. منطقه ریاضی ۷ المپیاد ادبی، ۵ منطقه اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت، ۱۱ منطقه زیست شناسی، ۹ مورد در نظر گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینی، ۱۰ سلول بنیادی، ۲۴ منطقه نانو، ۵ منطقه علوم پایین، ۷ شیمی، ۸ فیزیک، ۱۳ کامپیوتر، ۹ منطقه جغرافیا و هشت نفر در منطقه نجوم. صعود به مرحله دوم المپیاد.

گاودل در نهایت ذکر شد: به بیشتر احتمال دارد آزمون مرحله دوم خرداد ماه بلند مدت به صورت محور در وسط استان برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه در پایان {اطلاع رسانی} می تواند.

انتهای پیام/ ۸۸۰۵۵
این را برای صفحه اول هدایت دهید