پایان ممنوعیت جودو در ایران؟
در حالی که دادگاه بین المللی داوری ورزش برای ششمین بار رای خود درباره اعتراض ایران به محرومیت ۴ ساله فدراسیون جهانی جودو را به تعویق انداخت، رئیس فدراسیون جودو گفت: جودوکاران ایرانی از این پس می توانند در تمامی مسابقات بین المللی شرکت کنند. از جمله بازی های آسیایی و کسب سهمیه المپیک پاریس.